Participatie dijkversterkingsproject Neder-Betuwe
Mijn naam is David Smit en momenteel ben ik bezig met mijn Master afstudeeronderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij het Institute for Science in Society. In opdracht van Waterschap Rivierenland werk ik aan een evaluatieonderzoek van het participatieproces in het dijkversterkingsproject van Neder-Betuwe.

Waterschap Rivierenland wil meer grip krijgen op hoe burgers de betrokkenheid bij de dijkversterking Neder-Betuwe ervaren. Volgens ons kunt u als belanghebbende en deelnemer van het online platform op dit gebied een belangrijke bijdrage leveren aan deze verkenning. Daarom willen we u hierbij vragen om deze enquête in te vullen.

De enquête gaat over uw ervaring met het online platform en het participatieproces binnen dit dijkversterkingsproject. Met het online platform wordt de website bedoeld waar u kan reageren op de ontwikkelingen in het project en uw wensen en mening kan geven. In de enquête wordt het projectgebied gezien als het gebied ten westen van Andelst en ten oosten van Tiel, zie het kaartje hieronder.

De enquête bestaat voornamelijk uit stellingen. Enkele vragen zijn anders gesteld, maar dat wordt dan aangegeven. Per stelling wordt u gevraagd aan te geven in welke mate u het met de stellingen eens bent. Hierbij heeft u vijf antwoordopties; Helemaal mee oneens, oneens, neutraal, eens, helemaal mee eens.  Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten en is volledig anoniem.


LimeSurvey is Free software
Donate