Toelichting

Fijn dat u mee wilt doen met onze enquête! We doen dit onderzoek zodat de natuurorganisaties iedereen die zich vrijwillig inzet voor natuur en landschap zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Een tweede belangrijke reden is dat zij met de uitkomsten van deze enquête op zoek gaan naar bestuurlijk draagvlak voor een nationaal programma om actieve vrijwilligers te kunnen blijven ondersteunen.

Met de enquête willen we in kaart brengen wat groene vrijwilligers belangrijk vinden. We zijn vooral geïnteresseerd in drie thema’s: uw activiteiten, uw motivaties, en welke kansen en belemmeringen u ervaart.

Deze vragenlijst is bedoeld voor groene vrijwilligers: iedereen die werk verzet in of voor de natuur zonder daarvoor betaald te worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om het tellen van planten en dieren, het geven van excursies in het veld, of het uitvoeren van beheerwerkzaamheden of bestuurswerk. Het gaat ons hierbij zowel om groen vrijwilligerswerk via een organisatie, als burgerinitiatieven (zoals een natuurtuin in de wijk).

Kent u andere mensen die groene vrijwilliger zijn? Dan zou u ons een groot plezier doen door deze enquête aan hen door te sturen.

Bij iedere vraag kunt u één antwoord aanvinken, tenzij anders is aangeven. Er zijn geen goede of foute antwoorden, we vragen naar uw mening. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Voor wie op de hoogte wil blijven van de resultaten: volg de sociale media van IVN, LandschappenNL of SoortenNL.

Alvast hartelijk dank voor de moeite!

Met vriendelijke groet,

Wessel Ganzevoort, MSc
en
Dr. Riyan van den Born
Institute for Science in Society
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Radboud Universiteit